Balkerweg 24a 7731 RZ Ommen 0529 - 453708 info@jurriebaas.nl Winkelwagen

 

Leveringsvoorwaarden

Prijzen
Excl. BTW; op edelkerstgroen, coniferengroen, siertakken 9% BTW, restant 21% BTW - prijzen gelden zolang de voorraad strekt.

Betaling
Binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij latere betaling wordt 1% rente per maand berekend. Bij te late betaling komen incassokosten voor rekening van de koper.

Levering
Franco levering vanaf € 450,00 excl. BTW per order. Bij een orderbedrag lager dan € 450,00 worden vrachtkosten tegen kostprijs doorberekend.
Bij annulering van de order binnen 48 uur voor afhaal/leveringsdatum wordt 75% van de kosten doorberekend.

Bestellingen kunnen worden afgehaald na telefonische afspraak.

Emballage
Met uitzondering van plastic zakken wordt de emballage in rekening gebracht. Franco retour gezonden emballage wordt gecrediteerd.

Reclames
Binnen 24 uur na aflevering. Voor uitdroging van de producten na deze termijn wordt geen vergoeding gegeven. Zie onze adviezen!

Wijzigingen in de prijslijst voorbehouden!
Op al onze transacties zijn van toepassing onze algemene voorwaarden zoals deze op 23 juni 1999 zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 2750. Een exemplaar van deze voorwaarden ligt bij ons ter inzage en zal op uw verzoek kostenloos worden verstrekt.